Aktuálně

Dělba přepravní práce 2019

( 9.10. – 10.11. 2019)

Brno čelí problému suburbanizace. V minulých letech vykázala většina obcí v okolí Brna nárůst počtu obyvatel. Stav v moravské metropoli je ale zcela opačný – počet obyvatel se snižuje. Lidé se stěhují za hranice města.
 
Z tohoto důvodu navazujeme na projekty konané v letech 2010, 2012 a 2014 snažíc se dosáhnout srovnání přepravního chování v čase.  Zároveň bychom touto cestou rádi doplnili výzkum, který jsme ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu realizovali v roce 2017 (Projekt opravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti 2017). Důvodem pro pořízení tohoto sociologického průzkumu je tedy získání údajů o podílu jednotlivých druhů dopravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce a způsobu pohybu obyvatel města Brna. Analýza výsledků zohlední rozdílné postoje respondentů podle demografické a socioekonomické struktury a také podle místa bydliště. 
 
Cílová skupina
 
– obyvatelé města Brna a dojíždějící do Brna ( věk 15+)
 
Způsob získávání dat
 
–  kvantitativní výzkum prováděn pomocí face to face (osobního) dotazování
– dle kvótního výběru (pohlaví, vzdělání, věk apod.)
 
Délka dotazování
 
– cca 15 minut
 
Termín sběru
 
–  od 9.10. do 10.11. 2019
 
Zajímá tě tento projekt více? Chtěl by ses do něj zapojit jako tazatel nebo třeba i jako respondent? Popř. víš o někom takovém? V takovém případě se ozvi na:  tazatel@focus-agency.cz nebo na tel.: 774 709 045.